Договір-оферти — Відпустка 24
Хочу в тур!

+38(067)341-60-80
+38(063)063-65-62

Контакт підбору туру

Пн -Нд: 10:00 - 20:00

Підтримка туристів 24/7

Публічна оферта № №1-2019
Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України,
його умови однакові для всіх Замовників.
1. Терміни і визначення
У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні і є її складовою невід’ємною частиною:
Виконавець — ТОВ «ТК «Відпустка 24/7»
Замовник — дієздатна фізична особа, юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка акцептувала публічну оферту на умовах справжньої оферти.
Сайт — https://otpusk24.com.ua/
Договір оферти / оферта (цей договір) — публічний договір, зразок якого розміщений на Сайті.
Акцепт — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі шляхом вчинення дій (оплата послуг Виконавця та/або реєстрація на Cайті, та/або вчинення інших дій, які свідчать про прийняття умов даної оферти).
Послуги — інформаційні послуги (розміщення інформації про туристичні продукти на Cайті); програмне забезпечення і функціонування Cайту для можливості здійснення Замовником туру самостійно або вибору туру із відображених готових пропозицій; продаж туристичного продукту онлайн та/або в офісі Виконавця.
Ціна (вартість) турів – ціна (вартість) туристичного пакету (туру) та інших супутніх туристичних послуг, яка формується туристичним оператором і автоматично (за допомогою програмного забезпечення) відображається на Cайті. Виконавець не є туристичним оператором. Виконавець є туристичним агентам у розумінні і визначенні ЗУ «Про туризм». Вартість туристичних послуг та порядок їх здійснення оформлюються у відповідності до договору про надання туристичних послуг, до приписів Цивільного кодексу України, ЗУ «Про туризм» та інших нормативно-правових актів України.
Ціна (вартість) користування платіжною системою – ціна (вартість) за надання послуг платіжною системою, яка формується платіжною системою. Платіжна система, яка використовується Виконавцем для забезпечення Замовника можливістю здійснення розрахунків онлайн: LiqPay. Вартість користування платіжною системою та порядок використання сервісу платіжної системи регулюються згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ «Про електронну комерцію», ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та інших нормативно-правових актів України.
2. Загальні положення
2.1. Ця публічна Оферта (надалі Договір) встановлює правила выристання Замовником Сайта та правила здійснення електронних платежів в режимі онлайн за надання туристичних послуг.
2.2. Ухвалення Замовником умов цього Договору здійснюється шляхом заповнення форми «Бронювання» на Сайті. Вказана форма є невід’ємною частиною цього Договору.
3. Предмет Договору
3.1. Виконавець розміщує на Сайті інформацію про туристичні послуги (та про порядок їх замовлення і оплати в режимі онлайн), які може замовити та оплатити Замовник.
3.2. Замовник обирає та замовлює туристичні послуги на Сайті, укладає датково до даного Договору Договір про надання туристичних послуг, та оплачує туристичні послуги у відповідності до умов цього Договору. В разі здійснення замовлення, Замовник повністю погоджується із умовами даного Договору оферти.
4. Самостійне оформлення замовлення Замовником
4.1. Найменування, напрямок (країна), готель, дати, транспорт, трансфери, харчування, ціна та інші умови  обраного Замовником туру вказуються автоматично на Сайті.
4.2. Замовник самостійно оформлює замовлення на Сайті через форму «Бронювання». Вказана форма є невід’ємною частиною цього Договору оферти.
4.3. Замовлюючи туристичні послуги на Сайті, замовник підтверджує що отримав повну і достовірну інформацію про туристичні послуги у відповідності до ЗУ «Про туризм».
4.4. При оформленні замовлення на Сайті Замовник зобов’язується надати наступну обов’язкову  інформацію:
4.4.1. прізвище, ім’я та по-батькові Замовника українською мовою;
4.4.2. електронна пошта Замовника;
4.4.3. контактний телефон Замовника;
4.4.4. дані закордонних паспортів всіх подорожуючих (Замовник має самостійно перевірити правила перетину кордону подорожуючими тієї країни, яку обрав Замовник для подорожі).
4.5. Відповідальність за надання правдивої та повної інформації під час заповнення форми замовлення покладається на Замовника. У разі надання Замовником неповної або некоректної інформації, Виконавець звільняється від відповідальності за неможливість використання Замовником замовлених та оплачених туристичних послуг (згідно Договору про надання туристичних послуг).
4.6. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої Сторони.
4.7. Замовник дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору та допомоги в організації отримання Замовником в майбутньому туристичних послуг, можливості проведення Замовником взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам (туроператору, готелю, транспортній компанії тощо) без будь-яких додаткових повідомлень Замовника з метою виконання послуг для Замовника. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
4.8. Ціни на туристичні послуги формуються туристичними операторами та відображаються на Сайті за допомогою спеціального програмного забезпечення та технічних засобів, і не відносяться до предмету даного Договору.
4.9. Виконавець, отримавши замовлення, перевіряє умови, ціни та наявність обраних Замовником туристичних послуг, та здійснює бронювання за умовами Договору на туристичне обслуговування. У випадку неможливості бронювання обраних послуг, Виконавець інформує Замовника та пропонує альтернативні варіанти, або повернення коштів без стягнення комісії.
4.10. Зміни у послугах що здійснюються після бронювання туристичних послуг, регламентуються Договором на туристичне обслуговування.
5. Ціна договору і порядок розрахунків
5.1 Даний Договір оферти є безоплатним. Замовник не має сплачувати за користування пошуком туристичних послуг на Сайті.
5.2. Оплата за туристичні послуги здійснюється Замовником відповідно до Договору про надання туристичних послуг, який окремо укладається між Замовником та Виконавцем. Повернення коштів за ненадані туристичні послуги здійснюється відповідно Договору про надання туристичних послуг.
5.3. Під час здійснення розрахунків онлайн із використанням платіжної системи, додаткові витрати у вигляді комісій банку відправника покладаються на Замовника.
5.4. Під час здійснення розрахунків онлайн із використанням платіжної системи, додаткові витрати і вигляді комісій банку отримувача та/або комісій платіжної системи покладаються на Виконавця.
6. Момент укладення договору
6.1. Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 643, 641 і частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України).
6.2. Акцептом даної оферти (договору) є заповнення Замовником електронної форми Замовлення.
6.3. Договір, укладений на підставі акцептування Замовником цієї оферти, є договором приєднання, до якого Замовник приєднується без будь-яких винятків або застережень.
6.5. Факт заповнення Замовником електронної форми Замовлення є беззаперечним фактом прийняття Замовником умов даного Договору, в тому числі згодою Замовника на відправку йому е-мейл повідомлень про статус Послуги, інших послуг Виконавця та іншої інформації. Замовник, який заповнив електронну форму Замовлення, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем у відносини на умовах цього Договору.
6.6. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Замовником умов Договору вважається дата заповнення Замовником форми замовлення туру онлайн та/або здійснення Замовником передоплати за здійсненим замовленням.
7. Права та обов’язки сторін
7.1. Виконавець зобов’язаний:
7.1.1. До моменту отримання оплати вартості (часткової або повної) туристичних послуг надати Замовнику повну і достовірну інформацію про туристичні послуги у відповідності до ЗУ «Про туризм».
7.1.2. При отриманні оплати від Замовника (часткової або повної, залежно від умов Договору про надання туристичних послуг), укласти із Замовником Договір про надання туристичних послуг у відповідності до ЗУ «Про туризм» в порядку та у формі, визначених діючим законодавством України.
7.2. Виконавець має право:
7.2.1. Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.
7.2.2. Запитувати у Замовника додаткову інформацію, яка має сприяти виконанню здійсненого замовлення Виконавцем.
7.2.3. Запросити у Замовника часткову або повну попередню оплату вартості обраних Замовником та внесених до замовлення туристичних послуг до моменту підтвердження бронювання туру.
7.3 Замовник зобов’язується:
7.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору і інформацією щодо обраного туристичного продукту на Сайті.
7.3.2 Повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як фізичну особу, Замовника і Покупця під час подальшого придбання туристичних послуг.
7.3.3. Укласти Договір про надання туристичних послуг із туроператором через Виконавця в порядку та у формі, визначених діючим законодавством України.
8. Відкликання оферти
8.1. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснено Виконавцем в будь-який час. Відкликання оферти не припиняє і не звільняє Сторін від виконання покладених на них зобов’язань за вже оплаченими послугами та укладеним Договором оферти. Виконавець розміщує повідомлення про відкликання оферти на своєму Сайті.
8.2. Після укладення із Виконавцем окремого Договору про надання туристичних послуг за замовленням Замовника здійсненим в режимі онлайн та/або здійснення повної або часткової попередньої оплати обраних туристичних послуг, Замовник не може відкликати або припинити дію цього Договору до врегулювання всіх питань із Виконавцем у відповідності до умов окремого Договору про надання туристичних послуг.
9. Строк дії оферти
9.1. Оферта починає діяти з моменту заповнення реєстраційної форми Замовником і діє до моменту відкликання оферти.
10. Форс-мажор
10.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. «Обставини Непереборною Сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси і інші стихійні лиха, війни, військові дії, інші обставини, що виходять за межі розумного контролю однієї із Сторін. Зміни чинного законодавства або нормативних актів, прямо або побічно впливають на будь-яку із Сторін, не розглядаються як Форс-мажор, однак, в разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якої Сторони виконати будь-які з її зобов’язань за цим Договором, сторони зобов’язані негайно прийняти рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми з тим, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору. Неплатоспроможність однієї із Сторін не є форс мажорною обставиною.
11. Відповідальність сторін
11.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
11.2. Відповідальність та негативні наслідки, в разі їх настання, за неможливість виконання Виконавцем замовлення Замовника покладається на Замовника в наступних випадках: якщо Замовник надав неповні або недостовірні дані про подорожуючих туристів; якщо Замовник своєчасно не надав Виконавцю всі дані, які необхідні для укладення договору про надання туристичних послуг; якщо Замовник несвоєчасно або не в повному обсязі здійснив оплату по окремому договору про надання туристичних послуг; якщо Замовник не перевірив правила перетину кордону обраної країни та України для всіх подорожуючих туристів, внесених до онлайн замовлення на Сайті (термін дії паспортів, необхідність отримання візи, необхідність отримання дозволу на виїзд неповнолітнього та інші).
11.3. Відповідальність та негативні наслідки, в разі їх настання, за невиконання Виконавцем замовлення Замовника покладається на Виконавця в наступних випадках: Замовник підписав та передав Виконавцю договір про надання туристичних послуг і, Виконавець отримав оплату за обрані туристичні послуги Замовником, проте Виконавець не здійснив бронювання замовлення туристичного продукту у туристичного оператора.
11.4. Виконавець не несе відповідальність за правильність і своєчасність отримання оплати від Замовника шляхом здійснення оплати онлайн розрахунків, оскільки Виконавець не є суб’єктом платіжних систем, а лише користується їх послугами шляхом придбання відповідного сервісу для його використання на Сайті.
12. Інші умови
12.1. Всі суперечки, пов’язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим договором сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.
12.2. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
12.3. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
13. Реквізити Сторін
Виконавець
ТОВ ТК ВIДПУСТКА 24/7 ТОВ Юридична адреса: м. Київ, п-т Миколи Бажана, 40, 02149, ТРЦ «Клевер» с.м. Харківська email: otpusk24ua@gmail.com , Otpusk247khar@gmail.com Тел./факс: +380673416080 Рахунок: UA293052990000026000045001959 Банк: ФIЛIЯ «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ»ПРИВАТБАНК» МФО 305299 Код ЄДРПОУ 42766805
Замовника
Вказує реквізити у формі реєстрації.